Zzp’ers in Zorg en Welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg en jeugdzorg  (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk toont u aan dat u voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat staan beschreven in HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166). De norm kan worden aangeschaft via deze link.

Vervolgens moet u informatie aanleveren in een online systeem. U komt in het online systeem door te klikken op onderstaande oranje knop ‘Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing. Klik hier voor een gebruikershandleiding van het online systeem.

Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.


Nieuw online systeem

Vanaf 7 januari 2021 wordt gebruik gemaakt van een nieuw online systeem. Mocht u een account hebben voor het oude systeem, dan kunt u uw gegevens inzien via deze link  tot 1 juli 2021. U kunt daarvoor gebruik maken van uw huidige inloggegevens. U kunt via het oude online systeem geen assessments meer inplannen. Daarvoor moet u gebruik maken van het nieuwe online systeem. Wilt u gebruik maken van het nieuwe systeem, dan dient u daar een nieuw account aan te maken en uw gegevens in te voeren op basis van de HKZ-norm 166 versie 2021.

Nieuwsbericht

23-04-2021: Vanaf heden geldt dat het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ (afgerond en officieel erkend EVC-traject) wordt geaccepteerd bij de beoordeling van een zzp’er die gecertificeerd wordt op de functie niveau 6: jeugd- en gezinsprofessional. Het vakbekwaamheidsbewijs kan in plaats van het HBO diploma worden geüpload in de online omgeving.

Belangrijke onderwerpen voor ZZP’ers in zorg

Aanvraag
Register ZZP’ers
FAQ’s voor ZZP’ers