Zzp’ers in Zorg en Welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).


Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).


Is het HKZ-keurmerk verplicht voor zzp’ers in de zorg?
Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Je kunt om die reden niet stellen dat het behalen van het certificaat verplicht wordt voor alle zzp’ers. Wel is de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde kunnen stellen dat jij HKZ-certificaathouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij.

Wat betekent het keurmerk?
Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan zzp’ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Met het keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

Wat heb ik eraan?
Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een onafhankelijke toets van jouw kwaliteiten, je voldoet ermee aan wet- en regelgeving, je kunt zonder zorgen ondernemen en het vormt een bevestiging richting je opdrachtgevers.

HKZ-register
Zzp’ers die het keurmerk hebben behaald, worden vermeld in het HKZ-register voor zzp’ers in zorg en welzijn. Dit register vind je hier: