Zzp’ers in Zorg en Welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk toont u aan dat u voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat staan beschreven in HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166). De norm kan worden aangeschaft via deze link. Door technische problemen is de versie 2021 van de norm nog niet beschikbaar via de webshop. U kunt een inhoudelijke versie van deze norm hier downloaden.

Vervolgens moet u informatie aanleveren in een online systeem. U komt in het online systeem door te klikken op onderstaande oranje knop ‘Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.

Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.


Nieuw online systeem

Vanaf 7 januari wordt gebruik gemaakt van een nieuw online systeem. Mocht u een account hebben voor het oude systeem, dan kunt u uw gegevens inzien via deze link. U kunt daarvoor gebruik maken van uw huidige inloggegevens. Wilt u gebruik maken van het nieuwe systeem, dan dient u daar een nieuw account aan te maken.

Het is weer mogelijk om gegevens op te slaan in het online systeem. Let op: het verwerken van ingevoerde gegevens en documenten kan tot een aantal minuten in beslag nemen.

Belangrijke onderwerpen voor ZZP’ers in zorg

Aanvraag
Register ZZP’ers
FAQ’s voor ZZP’ers