Zzp’ers in Zorg en Welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk toont u aan dat u voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat staan beschreven in HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166). De norm kan worden aangeschaft via deze link.

Vervolgens moet u informatie aanleveren in een online systeem. U komt in het online systeem door te klikken op onderstaande oranje knop ‘Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.

Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.


Nieuw online systeem

Vanaf 7 januari 2021 wordt gebruik gemaakt van een nieuw online systeem. Mocht u een account hebben voor het oude systeem, dan kunt u uw gegevens inzien via deze link  tot 1 juli 2021. U kunt daarvoor gebruik maken van uw huidige inloggegevens. U kunt via het oude online systeem geen assessments meer inplannen. Daarvoor moet u gebruik maken van het nieuwe online systeem. Wilt u gebruik maken van het nieuwe systeem, dan dient u daar een nieuw account aan te maken en uw gegevens in te voeren op basis van de HKZ-norm 166 versie 2021.

Nieuwsbericht

23-04-2021: Vanaf heden geldt dat het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ (afgerond en officieel erkend EVC-traject) wordt geaccepteerd bij de beoordeling van een zzp’er die gecertificeerd wordt op de functie niveau 6: jeugd- en gezinsprofessional. Het vakbekwaamheidsbewijs kan in plaats van het HBO diploma worden geüpload in de online omgeving.

Belangrijke onderwerpen voor ZZP’ers in zorg

Aanvraag
Register ZZP’ers
FAQ’s voor ZZP’ers