Zzp’ers in Zorg en Welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk toont u aan dat u voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat staan beschreven in HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166). De norm kan worden aangeschaft via deze link. Vervolgens moet u informatie aanleveren in een online systeem. U komt in het online systeem door te klikken op onderstaande oranje knop ‘Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.

Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.


Belangrijke onderwerpen voor ZZP’ers in zorg

Aanvraag
Register ZZP’ers
FAQ’s voor ZZP’ers