Zzp’ers in Zorg en Welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg en jeugdzorg  (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk toont u aan dat u voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat staan beschreven in HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166). De norm kan worden aangeschaft via deze link.

Vervolgens moet u informatie aanleveren in een online systeem. U komt in het online systeem door te klikken op onderstaande oranje knop ‘Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing. Klik hier voor een gebruikershandleiding van het online systeem.

Om teleurstelling te voorkomen informeren wij u graag over het volgende. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een AGB-code aan te vragen met het HKZ-certificaat voor zzp’ers in de zorg. Er wordt hard aan gewerkt om dit wel mogelijk te maken.

Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.


Nieuwsbericht

23-04-2021: Vanaf heden geldt dat het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ (afgerond en officieel erkend EVC-traject) wordt geaccepteerd bij de beoordeling van een zzp’er die gecertificeerd wordt op de functie niveau 6: jeugd- en gezinsprofessional. Het vakbekwaamheidsbewijs kan in plaats van het HBO diploma worden geüpload in de online omgeving.

Belangrijke onderwerpen voor ZZP’ers in zorg

Aanvraag
Register ZZP’ers
FAQ’s voor ZZP’ers