Betrouwbare zzp’ers in de zorg hebben een HKZ-certificaat

18 maart 2024
HKZ ZZP'er in de zorg

Voor zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, kan het lastig zijn om goede zelfstandige zorgmedewerkers in te huren. Ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet ervaren dit. Met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn kunnen deze organisaties makkelijk en snel toetsen of ze met een betrouwbare, bevoegde en competente zorgprofessional te maken hebben. 

Professionals in de zorg hebben een belangrijke taak, mede omdat ze verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kwetsbare personen. Vele van hen werken op zzp-basis. Helaas zijn ze niet allemaal even betrouwbaar, dat horen en lezen we maar al te vaak. Zorg waarvoor betaald is, wordt niet geleverd, zzp’ers gaan zonder de vereiste diploma’s aan het werk en in extreme gevallen misbruiken malafide zorgverleners de pinpassen van hun cliënten. Maar hoe weet je nu als opdrachtgever dat je te maken hebt met iemand die gekwalificeerd en betrouwbaar is, zonder dat het enorm veel tijd kost om dat te toetsen?   

Dat kan door kandidaten in te huren met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn. Want dan weet je zeker dat je te maken hebt met zzp’ers die serieus werk maken van kwaliteit van zorg én die voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.  

HKZ en NEN 

Om het certificaat te krijgen, moet de zzp’er aantonen dat zij of hij daadwerkelijk voldoet aan alle eisen. Deze eisen zijn breed gedragen en vastgesteld door belanghebbenden op het gebied van zorg en welzijn, onder leiding van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). HKZ is onderdeel van normalisatie organisatie NEN. Zij verbinden belanghebbenden binnen zorg en welzijn en zien erop toe dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Het Centraal College van Deskundigen voor Zorg en Welzijn ziet toe op onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de normen en toetsing. 

Procedure
De HKZ-norm zzp’ers in zorg en welzijn is bestemd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. Ook is er de HKZ-norm zzp’ers in zorg en welzijn, Onderdeel professional organizers. Om het certificaat te krijgen, moet de kandidaat om te beginnen relevante documenten inleveren en schriftelijk antwoord geven op vragen.  

Persoonlijk gesprek 

Een belangrijk onderdeel van het certificaat is een persoonlijk assessment in de vorm van een interview door een assessor van een onafhankelijke certificerende instelling. Hierdoor onderscheidt HKZ zich van andere certificaten voor zzp’ers. Deze assessor, met aantoonbare kennis van de zorg, toetst of de zzp’er voldoet aan de eisen die in het certificaat staan. Deze toetsing vindt elke drie jaar plaats. 

De assessor controleert tijdens het gesprek of de eerder gegeven schriftelijke antwoorden van de kandidaat overeenkomen met de praktijk, om te beoordelen of de kandidaat te vertrouwen en competent is. Daarnaast worden cliëntdossiers of schaduwdossiers doorgenomen. Verder controleert de assessor of de zzp’er: 

  • een geldig identiteitsbewijs heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel; 
  • de vereiste diploma’s heeft voor de functie en het niveau waarop de zzp’er werkzaam is; 
  • een recente VOG – afgegeven voor de zorg die wordt aangeboden – kan overleggen; 
  • werkt volgens Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 
  • in de praktijk zorgkwaliteiten heeft laten zien;  
  • een visie op zorg- en dienstverlening heeft, doelen vaststelt voor zichzelf als zorgverlener en zorgondernemer en deze ook evalueert; 
  • een verantwoordelijke ondernemer is;  
  • beschikt over de juiste registraties (SKJ, BIG, V&VN, KCKZ); 
  • opgenomen is in het Landelijk Register Zorgaanbieders. 

Tot slot controleert de assessor of er meldingen over de kandidaat zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  

Registratie
Wilt u nu de zekerheid van een betrouwbare gekwalificeerde zzp’er in de zorg? Alle zzp’ers met een HKZ-certificaat zzp’er in zorg en welzijn staan geregistreerd in het register op de website van HKZ. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het certificaat of over het proces? Kijk dan op onze website. Daar staat alle informatie over het onderwerp. Of neem dan contact op met Evelyn Noordam-Haagmans via info@hkz.nl. Wij gaan graag met u in gesprek! 

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001

11 maart 2024

HKZ heeft kennis genomen van de toevoeging van het thema klimaatverandering in de ISO 9001[1]. Per 23 februari 2024 is dit een verplicht aandachtspunt geworden in de contextanalyse. Het betreft een wijziging in de ISO eisen 4.1 en 4.2 (zie schuine tekst). 4.1 Understanding the organization and its context. The organization shall determine external and … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

ZZP'er in de Zorg - Keuze in keurmerk

23 februari 2024

Als ZZP’er bepaal je zelf of je een keurmerk voert Steeds meer opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en zorgverzekeraars stellen een keurmerk als eis om tot een samenwerking te komen. Een keurmerk is voor een zzp’er in de zorg echter niet verplicht. Als zelfstandige maak jij zelf de keuze of je een certificaat wil behalen en daarmee een … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ laat eis schriftelijke zorgovereenkomst los

24 januari 2024

Vanuit het Programma ‘Ontregel de Zorg’ hebben partijen met elkaar vastgesteld dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet altijd meer nodig is om tot een bindende zorgovereenkomst te komen. Na goed overleg heeft het Centraal College Zorg&Welzijn van HKZ besloten mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit betekent dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet nodig is en HKZ … Lees meer