HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Stand van zaken aanpassing HKZ-normen aan ISO 9001:2015

2016-02-04 - Afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. De eerste aangepaste versies waren het Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9), HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de HKZ-norm Ambulancezorg. In week 5 kwamen de nieuwe versies voor ... Lees verder

Herziening HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

2016-02-04 - In januari van dit jaar is HKZ gestart met de herziening van de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2009. De brancheorganisatie Revalidatie Nederland heeft HKZ de opdracht gegeven om de norm te actualiseren. Redenen herziening Er is een aantal redenen voor de herziening. De oude norm is compatibel m... Lees verder

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door nieuwe ISO’

2016-01-18 - Op maandag 18 april a.s. organiseerd HKZ een Kwaliteitsdag in het teken van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Tijdens deze dag krijgt u informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de concequenties hiervan, maar vooral welke kansen dit biedt. Centraal staan kennisoverdracht en informat... Lees verder

Overstappen naar een HKZ-certificaat gebaseerd op ISO 9001:2015

2016-01-14 - Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel. Dat betekent dat de wijzigingen in ISO 9001:2015 consequenties hebben voor deze ISO-compatibele HKZ-normen. Welke HKZ-normen ISO 9001 compatibele zijn, vindt u in het overzicht. In de folder ‘Belangrijke wi... Lees verder