HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Kwaliteitsplatform VV&T

Kwaliteitsplatform VV&T

2015-11-17 - In december 2014 heeft HKZ onder HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen de mening gepeild omtrent een mogelijke herziening van de HKZ-norm voor VV&T, versie 2010. Hoewel de certificaathouders over het algemeen vonden dat deze norm herzien moet worden is besloten om hiermee te wachten. Dit omdat de ontwikkelin... Lees verder

Directe wijzigingen in HKZ-normen en kansen bij herziening HKZ-norm door ISO 9001:2015

Directe wijzigingen in HKZ-normen en kansen bij herziening HKZ-norm door ISO 9001:2015

2015-11-17 - In de nieuwe ISO 9001:2015 ligt de focus op de risico's en de kansen van een organisatie. De norm stelt minder eisen aan het beschrijven van processen, maar biedt juist handvatten om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem echt gaat leven binnen de organisatie. Ook wordt er een beroep gedaan op het management om na ... Lees verder

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door ISO’

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door ISO’

2015-11-11 - Op dinsdag 10 november jl. organiseerde HKZ een kwaliteitsdag, die in het teken stond van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Honderd geïnteresseerden kregen op deze dag informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de consequenties hiervan, maar vooral ook welke kansen dit biedt. ... Lees verder

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’

2015-11-10 - HKZ heeft samen met experts een norm ontwikkeld voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein. Met deze norm kunnen organisaties zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. De norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en/of netwerken o... Lees verder