HKZ: Basis voor Beter

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-Keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

18 juni: HKZ Kwaliteitsdag!

18 juni: HKZ Kwaliteitsdag!

2015-04-13 - Na 2 succesvolle dagen het afgelopen jaar organiseert HKZ dit jaar wederom een HKZ-kwaliteitsdag. Wilt u meer informatie over de uitvoer van risico-analyses, prestatiegericht sturen, ‘lean’ werken, interne audits en andere thema’s die raken aan het werken aan kwaliteit en veiligheid dan is deze dag zeker iets voo... Lees verder

Update HKZ Ketennorm

Update HKZ Ketennorm

2015-04-08 - HKZ is momenteel bezig met een update van de norm voor Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007. Vorig jaar is onderzocht of het toepassingsgebied van dit ketencertificatieschema kan worden verbreed naar de acute en chronische zorgketen en momenteel wordt samen met sociale wijkteams bekeken o... Lees verder

Herziening HKZ norm voor fysiotherapiepraktijken

Herziening HKZ norm voor fysiotherapiepraktijken

2015-03-31 - De HKZ-norm voor fysiotherapiepraktijken is aan herziening toe. Hiervoor is HKZ een vooronder zoek gestart. De afgelopen tijd heeft HKZ bij verschillende stakeholders, waaronder fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen, HKZ-partners en verzekeraars, informatie ingewonnen over de wensen t.a.v. een nieuwe ... Lees verder