HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Intrekking opstapcertificatie Gehandicaptenzorg en VV&T

2016-05-04 - Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Gehandicaptenzorg en de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg in te trekken. Uit analyse blijkt dat gebruik van deze vorm van certificatie sterk is afgenomen de af... Lees verder

Kwaliteitsdag was wederom een groot succes

2016-04-20 - Maandag 18 april jl. organiseerde HKZ een kwaliteitsdag, die voor de tweede keer in het teken stond van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Iets meer dan honderd geïnteresseerde deelnemers kregen op deze dag informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de consequenties hiervan, maar... Lees verder

HKZ certificatie bij HIV-behandelcentra

2016-04-07 - Nederland heeft zesentwintig HIV-behandelcentra voor volwassenen en vier HIV-behandelcentra voor kinderen. De behandeling van HIV is erg complex en vereist hooggespecialiseerde zorg. Omdat artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen is opgeheven, ontwikkelde HKZ in opdracht van de Nederlandse Vereniging v... Lees verder

Aanpassing HKZ normen naar ISO 9001:2015

2016-04-05 - Afgelopen maanden is er erg hard gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. Op het ogenblik zijn al twintig normen aangepast. De volgende normen zijn aangepast: Ambulancezorg Algemeen Organisatiedeel Geestelijke Gezondheidszorg GHOR Huisartsendienstenstructuren Jeugdzorg + Addendum Jeug... Lees verder