HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel, maar toch uitdagend

2016-06-29 - De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico's en het hebben van een veilige c... Lees verder

Wereld Accreditatiedag 2016 in het teken van overheidsbeleid en -toezicht

2016-06-09 - Veel organisaties zijn bekend met inspecteurs en auditors, die op een onafhankelijk manier kunnen beoordelen of aan normen en voorschriften wordt 'voldaan'. Maar hoe weten we zeker dat zij dat op de juiste en een eerlijke manier doen? Accreditatie is de onafhankelijke beoordeling van instanties die conformiteitsbeoorde... Lees verder

Intrekking opstapcertificatie Gehandicaptenzorg en VV&T

2016-05-04 - Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Gehandicaptenzorg en de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg in te trekken. Uit analyse blijkt dat gebruik van deze vorm van certificatie sterk is afgenomen de af... Lees verder

Kwaliteitsdag was wederom een groot succes

2016-04-20 - Maandag 18 april jl. organiseerde HKZ een kwaliteitsdag, die voor de tweede keer in het teken stond van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Iets meer dan honderd geïnteresseerde deelnemers kregen op deze dag informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de consequenties hiervan, maar... Lees verder