HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Grip op kwaliteit binnen gemeenten met HKZ

Grip op kwaliteit binnen gemeenten met HKZ

2015-10-07 - Hoe krijgt u als gemeente grip op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties waar u (jeugd)zorg inkoopt? En hoe beperkt u de risico’s op imagoschade? Vragen waar gemeenten een antwoord op moeten hebben sinds ze er – met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, én de invoering van de nieuwe Jeugdwet – m... Lees verder

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door ISO’

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door ISO’

2015-09-15 - Op dinsdag 10 november 2015 organiseert HKZ een kwaliteitsdag, die in het teken staat van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Tijdens deze dag krijgt u informatie over wat er gewijzigd is in de HKZ-norm, de consequenties hiervan, maar vooral ook welke kansen dit biedt. De dag staat in het... Lees verder

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken…’ gepubliceerd voor commentaar

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken…’ gepubliceerd voor commentaar

2015-09-15 - HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Met deze norm kunnen organisaties in dit domein zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Het concept van deze norm is gepubliceerd voor openbare kritiek; tot 14 november 2015 kunn... Lees verder