Nu ook eigen HKZ-certificaat voor Professional Organizers

31 maart 2023
HKZ ZZP'er in de zorg

Het HKZ-certificaat voor ZZP’ers in zorg en welzijn is een perfecte manier om medewerkers te laten nadenken over de kwaliteit van hun werk. Dat merkte ook de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Omdat het certificaat ook de leden van de beroepsvereniging helpt en stimuleert om na te denken over de kwaliteit en de organisatie van hun dienstverlening en ondernemerschap, besloot de NBPO samen met HKZ een eigen certificaat in het leven te roepen.

De aanleiding voor de professional organizers om een eigen certificaat te ontwikkelen was duidelijk. ‘Een deel van onze leden is specifiek werkzaam in de zorg,’ zo vertelt voorzitter van de NBPO Yvette Vermeulen-van Teulingen. ‘Zij worden vaak betaald via de WMO en hebben te maken met eisen van gemeenten. En die vragen deze zzp’ers om aan te tonen dat ze een bepaalde kwaliteit leveren in hun werk.’
Dat was de medewerkers van HKZ ook ter ore gekomen. Zij namen zelf contact op met de beroepsvereniging om eens te inventariseren of het HKZ-certificaat ZZP’er in zorg en welzijn iets voor hen zou zijn. Nu is het beroep van professional organizer inmiddels een door de overheid erkend beroep, maar het wordt nog niet altijd gezien als zorgberoep. ‘En dat zijn wij wel,’ legt Yvette uit. Professional organizers helpen mensen die moeite hebben om hun leven goed te organiseren. Door samen te praten en praktisch aan de slag te gaan, krijgen de klanten weer meer structuur, overzicht en ruimte. Een deel van de professional organizers die lid zijn van de NBPO werkt voor mensen die op het gebied van de zorg al ondersteuning krijgen. Denk aan mensen met ADHD, autisme, hersenletsel, depressie, burn-out of problematisch verzamelgedrag. ‘Vaak hebben onze leden al een achtergrond in de zorg,’ aldus Yvette.

Een echt bedrijf
De HKZ ZZP’ers in zorg en welzijn was dus een prima beginpunt. ‘HKZ is iets meer gespecialiseerd op zzp’ers dan andere certificaten. Dus is er een goede match te maken met onze leden die in de zorg werkzaam zijn.’ Verder bevat het certificaat belangrijke eisen. ‘Je wordt gestimuleerd om na te denken over hoe je met je klanten omgaat, hoe je dat vastlegt en hoe je dat ieder jaar kunt verbeteren. Om het certificaat te krijgen moet je voldoen aan veel eisen die ook in de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) staan. En met een HKZ-certificaat kun je laten zien dat je je zaken goed geregeld hebt, ook op het vlak van ondernemerschap. Je kunt aantonen dat je een echt bedrijf hebt.’

Anders
Er zijn echter wel een paar dingen wezenlijk anders dan de eisen die in het reguliere HKZ-certificaat gevraagd worden. Zo zijn er op dit moment meerdere opleidingen voor professional organizers op meerdere niveaus die erkend zijn door de NBPO. ‘In ons certificaat staat dat je een door de NBPO erkende opleiding gedaan moet hebben.’ Ook zijn de doelen die gaan over resultaten behalen net even iets anders. ‘In de zorg wordt er vaak afgerekend op resultaten behalen. Voor professional organizers zijn die resultaten soms wat minder concreet te benoemen. Als je bijvoorbeeld aan de slag gaat met een hoarder, iemand die problematisch verzamelgedrag vertoont, dan zul je misschien nooit als resultaat bereiken dat deze cliënt voorgoed in een opgeruimd huis leeft. Maar je kunt hem of haar wel helpen om de eigen leefomgeving gezonder te maken en minder gevaarlijk voor zichzelf en de omgeving.’

‘Het proces om te komen tot een aangepast certificaat verliep soepel en prettig,’ aldus Yvette. ‘We hadden ons al verdiept in de onderwerpen waar we tegenaan liepen. Onderwerpen die er zelfs voor zorgden dat professional organizers de gewenste zorg niet konden verlenen omdat er gezegd werd dat ze niet aan de eisen van gemeenten voldeden.’

Veel van die onderwerpen kwamen al aan bod in de eerste versie van het certificaat, die werd aangeleverd door HKZ. Die versie is vervolgens getoetst aan de praktijk. Bijvoorbeeld aan de soms bureaucratische wensen en eisen die gemeenten aan professional organizers stellen om betaald te kunnen worden uit de WMO. ‘Zodat we van tevoren kunnen laten zien dat we het al geregeld hebben.’

Als een zonnetje
‘Die toetsing hebben we gedaan met onze zorgmarktcommissie. Dat zijn leden die al heel lang actief zijn in de zorgmarkt en de praktijk dus goed kennen. Ook leden die bijvoorbeeld precies weten waar je tegenaan kunt lopen bij het afsluiten van een contract met de gemeente, en hoe je dat voorkomt, waren betrokken.’ HKZ heeft vervolgens het voorstel van de NBPO getoetst en goedgekeurd. ‘Dat proces liep als een zonnetje,’ aldus een tevreden voorzitter.

Alle professional organizers kunnen vanaf nu het HKZ-certificaat ZZP’er in zorg en welzijn Onderdeel Professional Organizers aanvragen. Het certificaat is vooral van nut voor professional organizers die in de zorgmarkt actief zijn, maar dat betekent niet dat andere professional organizers er niets aan hebben. Yvette: ‘We hebben al onze leden geïnformeerd over waar we mee bezig waren. Daar kwamen best wel wat enthousiaste reacties op. We merken dat ook andere leden zich gingen afvragen: als ik nu kwaliteit wil leveren als professional organizer, hoe zit het dan bij mij? Ik hoef dan wel geen certificaat aan te vragen, maar wil wel een bepaalde standaard leveren.’

De conclusie is helder: het HKZ-certificaat stimuleert alle leden van de NBPO om op een gestructureerde manier na te denken over de kwaliteit van hun werk. En daar is iedereen bij gebaat: medewerkers, cliënten en de gemeenten.

Meer informatie
Wil je nu met jouw beroeps- of branchevereniging inventariseren of een op maat gemaakt HKZ-certificaat ZZP’er in zorg en welzijn iets voor jouw organisatie is? Neem dan contact op met Evelyn Noordam-Haagmans via info@hkz.nl. Wij gaan graag met je in gesprek!

En kijk ook eens op de HKZ pagina voor ZZP’ers in zorg en welzijn. Daar vind je alle informatie over het onderwerp en hoe je zelf een certificaat aanvraagt.

Overige nieuwsberichten

Factsheet: HKZ-eisen die vaak dubbel bevraagd worden bij zorginkoop

24 april 2023

Naar aanleiding van het webinar “Kwaliteitseisen; duizelt het jou ook?” hebben wij een factsheet ontwikkeld die zichtbaar maakt welke thema’s rondom kwaliteit altijd onderdeel zijn van HKZ-normen en dus niet meer gevraagd hoeven te worden door gemeenten. De belangrijkste conclusie van het Webinar sluit aan bij de conclusie die recentelijk werd getrokken door het Verweij … Lees meer

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

13 februari 2023

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen worden? … Lees meer

HKZ norm Openbare apotheken aangepast aan Professionele Standaard

22 december 2022

De HKZ-norm voor Openbare apotheken (versie 2015) heeft als basis de Nederlandse Apotheek Norm (NAN, versie 2006). In 2013 is de KNMP begonnen met het ontwikkelen van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg; een geheel van richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces en samen aangeven welke zorg de patiënten van hun apotheker mogen … Lees meer