Zoekresultaten voor:


Kwaliteitsbeoordeling in Zorg & Welzijn

Kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.


Zorgmarkt

De zorgmarkt heeft zich verder ontwikkeld: De decentralisatie van de zorg in Nederland heeft geleid tot zorgaanbieders die minder dan voorheen sector gebonden zijn; Veel organisaties zijn inmiddels vertrouwd met de principes van kwaliteitsmanagementsystemen en zijn al langer gecertificeerd; Organisaties vinden dat de regelgeving, de eisen op het terrein van verantwoording (toezicht, verantwoording naar financiers … Lees verder Zorgmarkt


Normen Kleine Organisaties en NEN-EN 15224

De HKZ-norm Kleine Organisaties is ontstaan vanuit de behoefte bij kleine organisaties om zich door middel van certificatie te kunnen presenteren als betrouwbare aanbieder van zorg en welzijn, zonder daarbij te hoeven refereren aan eisen die vaak van toepassing zijn op grotere organisaties met meerdere managementlagen. Deze norm bevat ook een praktische handleiding voor kleine … Lees verder Normen Kleine Organisaties en NEN-EN 15224


Certificatie

De behoefte aan certificatie is ontstaan vanuit de wens van een organisatie om te laten zien dat zij zich aan afspraken houdt en dus een betrouwbare aanbieder of partner is. Accreditatie Certificatie kan ‘onder accreditatie’ en ‘buiten accreditatie’ door een derde partij (certificerende instelling). ‘Onder accreditatie’ wil zeggen dat er toezicht plaatsvindt door een accreditatie-orgaan … Lees verder Certificatie


Normen in Zorg & Welzijn

NEN heeft ISO 9001 in huis. ISO 9001 is de internationale norm als het gaat om het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties. Daarnaast heeft NEN ook een aantal specifieke kwaliteitsnormen voor het kwaliteitsmanagementsystemen van aanbieders van zorg en welzijn: NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) Sectorspecifieke HKZ normen HKZ-norm voor Kleine Organisaties HKZ-norm Zorg & Welzijn … Lees verder Normen in Zorg & Welzijn


Kwaliteitsbeoordeling in Zorg & Welzijn

Kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meest bekende zijn de toetsing door de toezichthouders (inspectie) en certificerende instellingen. Maar, ook collega’s en collega-instellingen, belangen- en cliëntenorganisaties, vakgenoten en andere stakeholders kunnen kwaliteitsbeoordeling uitvoeren. Beoordelingen vinden plaats door middel van audits, documentenbeoordeling, inspectiebezoeken, intervisies, intercollegiaal overleg. Specifieke vorm Een specifieke … Lees verder Kwaliteitsbeoordeling in Zorg & Welzijn


HKZ-normen

Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. U kunt HKZ-normen bestellen via het HKZ normen overzicht.


Multi-site toetsing nog steeds mogelijk

Op dit moment komen er zowel van zorgorganisaties als van belangrijke stakeholders in de zorg veel vragen binnen over multi-site toetsing. Wat is er veranderd en is het überhaupt nog mogelijk? In het onderstaande informatiedocument vindt u antwoorden op bovenstaande vragen. Inmiddels heeft de Raad voor Accreditatie in overleg met de Nederlandse Vereniging van Certificatie-instellingen nadere … Lees verder Multi-site toetsing nog steeds mogelijk


Publicatie HKZ-norm en -schema Zzp’ers in zorg en welzijn

De HKZ-norm en het HKZ-certificatieschema ‘Zzp’ers in zorg en welzijn – Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’ zijn gepubliceerd. Op basis van de eisen in de norm in combinatie met het certificatieschema is certificatie mogelijk. Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen. HKZ heeft in samenwerking met … Lees verder Publicatie HKZ-norm en -schema Zzp’ers in zorg en welzijn


Eerste certificaat HKZ-norm voor Zorg & Welzijn uitgereikt

In mei 2018 werd de HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd. Hiermee is een norm beschikbaar voor alle organisaties binnen zorg en welzijn. Op 6 juni werd het eerste certificaat verstrekt aan Intravant door Brand Compliance. Wij vroegen Jan-Meijndert Jansen van Intravant naar zijn ervaringen met de certificatie op deze nieuwe HKZ-norm. Wat voor soort … Lees verder Eerste certificaat HKZ-norm voor Zorg & Welzijn uitgereikt