Zoekresultaten voor:


Over ons

Bij NEN-HKZ werkt een team van professionals aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Dit doen zij door kwaliteitsbeoordeling te stroomlijnen, zodat kwaliteit van processen, diensten, producten en personen binnen zorg en welzijn op dezelfde manier beoordeeld worden. HKZ certificeert niet zelf. Zij faciliteert de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Toetsing van deze vindt plaats … Lees verder Over ons


eQuse

eQuse adviseert organisaties bij het vernieuwen, centraliseren en digitaliseren van (kwaliteits)managementsystemen. Afhankelijk van de kennis die reeds in uw organisatie beschikbaar is, kan eQuse begeleiden bij de inrichting bijvoorbeeld in het kader van de HKZ-certificering. Hoe brengt u een gezonde hartslag aan in de managementcyclus? Hoe richt u documentbeheer efficiënt in? Hoe digitaliseert u formulieren? … Lees verder eQuse


Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat ontvangen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- … Lees verder Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat


Procedure

Wat is een assessment? Het assessment waarvan sprake is voor het certificaat HKZ ZZP’ers in de Zorg is een interview waarin door een assessor van een van de certificerende instellingen beoordeeld wordt of u voldoet aan de eisen uit de norm. De assessor gebruikt hiervoor de door u aangeleverde gegevens in het online systeem, maar … Lees verder Procedure


Content zzpers in de zorg

Is het HKZ-keurmerk verplicht voor zzp’ers in de zorg? Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Je kunt om die reden niet stellen dat het behalen van het certificaat verplicht wordt voor alle zzp’ers. Wel is de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars … Lees verder Content zzpers in de zorg


Register ZZP’ers

Register ZZP’ers Zzp’ers die het keurmerk hebben behaald en daarmee het keurmerk mogen gebruiken staan vermeld in onderstaand register. Loading…


Aanvraag

Hieronder treft u informatie over wie in aanmerking komt voor het certificaat, aan welke eisen moet worden voldaan en hoe een aanvraag verloopt. Voor wie? U kunt een aanvraag voor de toetsing doen voor het niveau en de functie waarop u werkzaam bent. Uw diploma(‘s) kunnen hoger zijn dan het niveau waarop u in de … Lees verder Aanvraag


Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren.  De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt de … Lees verder Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties


Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren. De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt … Lees verder Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties


Wat heb ik eraan?

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een onafhankelijke toets van uw kwaliteiten en laat zien dat u voldoet aan wet- en regelgeving. Met het keurmerk in bezit kun u zonder zorgen ondernemen en het vormt een bevestiging richting uw opdrachtgevers.